پیش غذا

کشک بادمجان

کشک بادمجان

سوپ روز

سوپ روز

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی

سالاد سزار

سالاد سزار

سالاد فصل

سالاد فصل

سالاد مخصوص سبزیجات

سالاد مخصوص سبزیجات

زیتون پرورده

زیتون پرورده

سیر ترشی

سیر ترشی

ماست بورانی

ماست بورانی

ماست و خیار

ماست و خیار

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

ماست موسیر

ماست موسیر

ماست ساده

ماست ساده