ماکتیل و اسموتی ها


کاپرینا
×
کاپرینا

کاپرینا

ویتا
×
ویتا

ویتا

رد موهیتو
×
رد موهیتو

رد موهیتو

لیموناد
×
لیموناد

لیموناد

کوکتل هاوایی
×
کوکتل هاوایی

کوکتل هاوایی

کوکتل بلولایم
×
کوکتل بلولایم

کوکتل بلولایم

کوکتل سان ست
×
کوکتل سان ست

کوکتل سان ست

تروپیکا
×
تروپیکا

تروپیکا

رد بابلگام
×
رد بابلگام

رد بابلگام

چری بری
×
چری بری

چری بری

موهیتو
×
موهیتو

موهیتوبستنی و کیک ها


بستنی وانیلی
×
بستنی وانیلی

بستنی وانیلی

بستنی مخصوص
×
بستنی مخصوص

بستنی مخصوص

بستنی ایتالیایی
×
بستنی ایتالیایی

بستنی ایتالیایی

بستنی زعفرانی
×
بستنی زعفرانی

بستنی زعفرانی

کیک شکلاتی
×
کیک شکلاتی

کیک شکلاتی

کیک هویج
×
کیک هویج

کیک هویج

کیک رد ولوت
×
کیک رد ولوت

کیک رد ولوت

کیک گردویی
×
کیک گردویی

کیک گردویی

چیز کیک
×
چیز کیک

چیز کیک

کیک بستنی
×
کیک بستنی

کیک بستنی

کیک دبل چاکلت
×
کیک دبل چاکلت

کیک دبل چاکلتدمنوش ها


دمنوش بهبودی
×
دمنوش بهبودی

دمنوش بهبودی

بهلیمو نعنا
×
بهلیمو نعنا

بهلیمو نعنا

دمنوش مراکشی
×
دمنوش مراکشی

دمنوش مراکشی

دمنوش آرامش
×
دمنوش آرامش

دمنوش آرامش

دمنوش بهار
×
دمنوش بهار

دمنوش بهار

دمنوش گرم
×
دمنوش گرم

دمنوش گرم

دمنوش میوه های ترش
×
دمنوش میوه های ترش

دمنوش میوه های ترش

دمنوش گل گاوزبان
×
دمنوش گل گاوزبان

دمنوش گل گاوزبان

دمنوش مخصوص
×
دمنوش مخصوص

دمنوش مخصوصشیک و گلاسه ها


شیک مخصوص
×
شیک مخصوص

شیک مخصوص

شیک وانیل
×
شیک وانیل

شیک وانیل

شیک شکلات
×
شیک شکلات

شیک شکلات

شیک اورئو
×
شیک اورئو

شیک اورئو

شیک بادام زمینی
×
شیک بادام زمینی

شیک بادام زمینی

شیک نوتلا
×
شیک نوتلا

شیک نوتلا

شیک توت فرنگی
×
شیک توت فرنگی

شیک توت فرنگی

شیک نسکافه
×
شیک نسکافه

شیک نسکافه

شکلات گلاسه
×
شکلات گلاسه

شکلات گلاسه

کافه گلاسه
×
کافه گلاسه

کافه گلاسه

موز گلاسه
×
موز گلاسه

موز گلاسهنوشیدنی های سرد سنتی


خیار سکنجبین
×
خیار سکنجبین

خیار سکنجبین

هویج بستنی
×
هویج بستنی

هویج بستنی

شربت بهار نارنج
×
شربت بهار نارنج

شربت بهار نارنج

شربت نعناء
×
شربت نعناء

شربت نعناء

شربت زعفران
×
شربت زعفران

شربت زعفران

شربت بیدمشک
×
شربت بیدمشک

شربت بیدمشک

شربت نسترن
×
شربت نسترن

شربت نسترن

شربت به لیمو
×
شربت به لیمو

شربت به لیموآبمیوه های طبیعی


آبمیوه فصل
×
آبمیوه فصل

آبمیوه فصل

آب پرتقال
×
آب پرتقال

آب پرتقال

آب زرشک آلبالو
×
آب زرشک آلبالو

آب زرشک آلبالونوشیدنی های گرم


چای ماسالا
×
چای ماسالا

چای ماسالا

کاپوچینو
×
کاپوچینو

کاپوچینو

موکا
×
موکا

موکا

هات چاکلت
×
هات چاکلت

هات چاکلت

آفوگاتو
×
آفوگاتو

آفوگاتو

کافه لاته
×
کافه لاته

کافه لاته

نسکافه بلک
×
نسکافه بلک

نسکافه بلک

شیر نسکافه
×
شیر نسکافه

شیر نسکافه

ییچرین
×
ییچرین

ییچرین

وایت چاکلت
×
وایت چاکلت

وایت چاکلت

آیس کافی
×
آیس کافی

آیس کافی

آیس لاته
×
آیس لاته

آیس لاته

آیس کارامل
×
آیس کارامل

آیس کارامل

ریسترتو
×
ریسترتو

ریسترتو

قهوه مخصوص
×
قهوه مخصوص

قهوه مخصوص

اسپرسو سینگل
×
اسپرسو سینگل

اسپرسو سینگل

دبل اسپرسو
×
دبل اسپرسو

دبل اسپرسو

کارامل ماکیاتو
×
کارامل ماکیاتو

کارامل ماکیاتو

امریکانو
×
امریکانو

امریکانو

فرنچ پرس
×
فرنچ پرس

فرنچ پرس

قهوه ترک
×
قهوه ترک

قهوه ترک

قهوه یونانی
×
قهوه یونانی

قهوه یونانی

شیر عسل دارچین
×
شیر عسل دارچین

شیر عسل دارچینپذیرایی تکمیلی


دیس باقلوا
×
دیس باقلوا

دیس باقلوا

جام میوه
×
جام میوه

جام میوه

دیس میوه
×
دیس میوه

دیس میوه

دیس شیرینی
×
دیس شیرینی

دیس شیرینی

دیس ژله
×
دیس ژله

دیس ژلهچای ها


چای مخصوص با باقلوا
×
چای مخصوص با باقلوا

چای مخصوص با باقلوا

چای زعفران
×
چای زعفران

چای زعفران

چای دارچین
×
چای دارچین

چای دارچین

چای زنجبیل
×
چای زنجبیل

چای زنجبیل

چای هل
×
چای هل

چای هل

چای سبز
×
چای سبز

چای سبز

چای کوهی
×
چای کوهی

چای کوهی

چای هل و دارچین
×
چای هل و دارچین

چای هل و دارچین